TẤM BÌA CARTON

Tấm bìa carton được sử dụng trong ngành kỹ thuật in và công nghiệp bao bì để bảo vệ hàng hóa. Ngoài ra bìa carton còn được sử dụng như một nguyên liệu nghệ thuật hay một bề mặt thiết kế trong nghệ thuật đồ họa và các ngành thủ công mỹ nghệ.