PALLET NHỰA MỚI

Hiển thị
Sắp xếp
Số lượng
sản phẩm

PALLET PL05LK

kích thước:1200x1000x150

PL01-LK

KT:1200 x 800 x 180 mm

PL-01LS

KT:1200 x 1000 x 150 (mm)

PL-02LS

KT:1200 x 1000 x 78 (mm)

PL-03LS

KT:1200 x 1000 x 78 (mm)

PL04-LK

KT:1200 x 1000 x 150 mm

PL-04LS

KT:1000 X 600 X 100 (mm)

PL05-LK

KT:1200 x 1000 x 150 mm